Regulamin zakupów

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

fripo.pl - twoje zakupy

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep" lub "Sprzedający"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: M.Krawczyk Firma Handlowa Legnica, Złotoryjska 60 , NIP: , tel. +48.736057386, adres email: kontakt@fripo.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 7. Sklep realizuje zamówienia dowożąc towary na terenie wybranych miejscowości. Informacja o bieżących miejscowościach objętych dowozami Sklepu podawana jest na stronie Sklepu.

§2

Warunki składania zamówień

1. Klient składa Zamówienie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, za pośrednictwem Strony Internetowej.

 3. Wymagania sprzętowe:
do zrealizowania przez Klienta zamówienia na Stronie Internetowej wymagany jest komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym pozwalającym na dostęp do internetu za pomocą graficznej przeglądarki internetowej. Aby w pełni skorzystać z możliwości oferowanych przez nasze strony klient powinien:

  • korzystać z przeglądarki IE od wersji 5.5, Mozilla lub Firefox,
  • posiadać zainstalowaną wtyczkę Macromedia FlashPlayer,
  • włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS,
  • a także włączyć obsługę okien wyskakujących (pop-up windows).

 4. Klient może składać zamówienia i dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania, to jest wypełnienia formularza, założenia Konta oraz uzyskania własnego loginu a także akceptacji Polityki Prywatności fripo.pl oraz Regulaminu Fripo.pl i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Uzyskanie loginu jest możliwe już przy składaniu pierwszego zamówienia, podczas którego Klient ma możliwość wypełnienia formularza. Wówczas Klient może zasugerować własny login, który po zarejestrowaniu, wraz z hasłem, prześlemy drogą elektroniczną. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania loginu, w przypadku gdy dany login został już wcześniej nadany.

5. Złożenie zamówienia jest wyrażeniem woli Klienta związania się umową na odległość. W chwili złożenia zamówienia Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty elektronicznej informując Klienta o głównych cechach usługi z uwzględnieniem przedmiotu usługi i sposobu porozumiewania się na odległość. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

6. Sklep potwierdza zawarcie umowy na odległość za pomocą poczty elektronicznej lub wiadomości SMS najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie obejmuje informację o udzielonej przez Klienta zgodzie na dostarczanie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

7. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

8. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 
9. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.

10. Ceny towarów uwzględniają podatek VAT. Są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich i nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia.

11. Zdjęcia prezentowane na stronie fripo.pl mają jedynie charakter poglądowy, wygląd zewnętrzny oraz kolor danego produktu mogą się różnić od rzeczywistości.

§3

Płatności

 1. W momencie akceptacji zamówienia na stronie www.fripo.pl, Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy, to jest:
a) przy odbiorze

Gotówką - Zapłata należności następuje przy odbiorze zamówienia w polskich złotych

b) przelewem

karta płatnicza - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic

ePrzelewy - Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, ING Bank Śląski S.A., Crédit Agricole, EUROBANK - Płatności Internetowe.

ePłatności - Deutsche Bank Polska S.A.,Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A.,Raiffaisen Bank Polska S.A.

 

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i dostawę.

4. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

5. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Państwa żądania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zamówienia. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Klient otrzymuje paragon fiskalny.

§4

Warunki dostawy

1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia na podany przez niego adres mailowy.

2. Dostawcą nabywanych przez Klienta produktów jest Sprzedawca lub firma zewnętrzna realizująca dostawę na zlecenie Sprzedawcy. Dostawy są realizowane przez Kurierów-Sprzedawców upoważnionych przez Dostawcę i posiadających stosowne identyfikatory. Zamówione Towary są starannie pakowane w termoizolacyjne lodówki, kartony firmowe, torby foliowe lub plastikowe skrzynie.

3. Dostawa produktów do Klienta realizowana jest w cenie obowiązującej na dzień złożenia zamówienia uwidocznionej przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu. Ceny produktów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie cła i podatki. Ceny podano w złotówkach.

 4. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zamówienia w celu zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi zgodę, pomniejszone o brakujący Towar.

5. W celu potwierdzenia złożonego zamówienia pracownik Sprzedawcy może skontaktować się z Klientem pod podany przez Państwa numer telefonu w przypadku wątpliwości i ewentualnych braków w asortymencie. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

 6. Towar sprzedawany "na wagę", sprzedawany jest po zważeniu w Sklepie Internetowym. Ilość zamawianego Towaru należy podać jako dziesiątą część jednego kilograma np. 0,3 szynki (0,3 kg szynki). Jeżeli przy nazwie Towaru podana jest waga opakowania np. 400g należy zamówić ilość zamawianych opakowań np. 2 (czyli 800g Towaru).

 7. Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę ceny wraz z kosztami dostawy Towaru.

 8. Koszty transportu, przedziały realizacji zamówień oraz zasady realizacji dostaw określone są w zakładce „Dostawa”.

9. Wartość zamówień kilku Klientów dokonanych na ten sam adres nie ulega sumowaniu.
Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nie realizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej Sklepu.

10. Dostawca nie posiada przy sobie więcej niż 100 zł w celu wydania ewentualnej reszty.

11. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres. Klient ma obowiązek umożliwić kurierowi wjazd na osiedla zamknięte oraz późniejszy wyjazd z takiego osiedla. W przypadku niedziałającego domofonu klient ma obowiązek umożliwić kurierowi wejście na klatkę schodową. Kurier ma prawo zażądać przedstawienia dowodu tożsamości osoby – klienta odbierającego towar w celu ustalenia wieku Klienta, pod rygorem – w wypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości, nie wydania towaru oraz obciążenia Klienta kosztami dostawy.

12. W wypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przedziale godzinowym, zamówienie nie zostanie zrealizowane, a Klient zostanie obciążony kosztami transportu nie zrealizowanego zamówienia.

13. Fripo.pl zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi zamiennika zamawianego towaru. Klient ma prawo do nie wyrażenia zgody na dostarczenie zamiennika rezygnując w ten sposób z dostawy zamówionego towaru.

§5

Reklamacje

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

a) wymiany towaru na nowy;

b) naprawy towaru;

c) obniżenia ceny;

d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

2. Przedsiębiorca może zaproponować inne rozwiązanie niż żądane przez Klienta z uwzględnieniem następujących kwestii:

a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

b) charakter wady – istotna czy nieistotna;

c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

 4. Sklep rozpatruje reklamację Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.

5. Reklamację można złożyć w dowolnej formie, Paragon fiskalny nie jest konieczny do zareklamowania towaru, lecz znacznie ułatwia złożenie reklamacji.

 6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 3. Wzór oświadczenie jest udostępniony na Stronie Internetowej Sklepu. Klient może również przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną, Sklep potwierdza wówczas przyjęcie oświadczenia również pocztą elektroniczną.

3. Klient zwraca towar do Sklepu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin zwrotu nie obowiązuje jeśli Sklep zobowiązał się, że sam odbierze towar od Klienta.

4. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia zwraca Klientowi płatność, w tym koszty dostarczenia towaru (do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie), w sposób jakiego wcześniej użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków). Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanej rzeczy lub potwierdzenia jej odesłania.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§7

Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie lub przystępując do subskrypcji biuletynu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

4. Przed pierwszym logowaniem na Stronie Internetowej Klient składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

 „Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Politykę Prywatności fripo.pl oraz regulamin sklepu internetowego oraz wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę, jako prowadzącego stronę internetową fripo.pl, podanych przeze mnie danych osobowych, na podstawie udzielonego upoważnienia teraz i w przyszłości, na zasadach i w celach określonych w Regulaminie sklepu internetowego Fripo.pl oraz zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznając się z Regulaminem poinformowany zostałem o prawie do wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.”

5. Nie złożenie przez Klienta oświadczenia o powyższej treści uniemożliwi jego zarejestrowanie i otrzymanie własnego loginu, a w dalszej konsekwencji składanie zamówień w sklepie internetowym.

6. Klient obowiązany jest do podania prawdziwych danych oraz dochowania starań celem prawidłowej realizacji transakcji kupna-sprzedaży.

§8

Własność intelektualna

 Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Alkohol i tytoń

1. Fripo prowadzi usługi transportowe napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, które Klient może zamówić za pośrednictwem Fripo.pl.

2. Fripo umieszcza na stronie internetowej informacje o powszechnie dostępnych w regionie napojach alkoholowych i wyrobach tytoniowych z podaniem przeciętnych regionalnych cen detalicznych. 

3. Klient zamawiający napoje alkoholowe lub wyroby tytoniowe wyraża zgodę, aby Fripo.pl zrealizowało zamówienie w dowolnym sklepie posiadającym właściwą i ważną koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych.

4. Fripo zobowiązuje się weryfikować ważność koncesji sklepu przed realizacją zamówienia i dostarczeniem towaru.

5. W sytuacji, kiedy Fripo nie jest w stanie zrealizować zamówienia na napoje alkoholowe w podanych na stronie cenach (z powodu np. braku takiego towaru w sklepach, podwyżki cen itp.), Fripo niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu zaproponowania alternatywy. 

6. Zamówienia mogą być składane jedynie przez Klientów, którzy ukończyli 18. rok życia.

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi, który zawarł Umowę na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 6.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl